ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2018 – 2018.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Земун

АДРЕСА

Улица младих горана у Батајници

 

Пројектовање и изградња 1250 метара водовода у насељу Шангај у Батајници. Улица младих горана налази се у североисточном делу насеља где постоји локална водоводна мрежа која није у надлежности ЈКП БВК и технички је нестандардног пречника, због чега се приступило изградњи новог цевовода. Постојећа мрежа припада првој висинској зони Београдског водоводног система. Дужина новопројектоване мреже износи око 1250 метара, и то ДН225 око 330 метара, а ДН110 мм око 920 метара.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Водоводна мрежа дужине 1250 метара.