ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Вождовац

АДРЕСА

Рипањ

 

Изградња осам километара дистрибутивног цевовода јужно од Рипња, чиме ће се водоводна мрежа спојити са изграђеним делом у Крагујевачком путу. На овај начин затвориће се водоводни прстен, који ће повезати резервоаре Шупља Стена и Дражановац и тако обезбедити поуздано снабдевање свих потрошача на овом подручју.
Изградња водовода је предуслов за наставак реализације дистрибутивне водоводне мреже за југоисточни део насеља Рипањ и преосталих насеља уз Крагујевачки пут (Пут за Трешњу, групе улица лево и десно од Крагујевачког пута, Бошњаци, Бубања, Пут за Иванчу и др).

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Цевовод дужине 8.000 m