ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Лазаревац

АДРЕСА

Степојевац

 

Ово је почетак реализације плана из 1997. године да се становници северног дела општине Лазаревац – насеља Степојевац, Врбовно и Лесковац прикључе на Београдаски водоводни систем и тиме добију сигурно снабдевање градском водом. Водоводне цеви се полажу уз Ибарску магистралу и деловима насеља који гравитирају магистрали. Радови се изводе по реонима, које је установио ЈКП „БВК“,  с обзиром да се ради о великом, разуђеном систему и великом броју потрошача. На овај начин омугућена је лакша расподела фазне градње по приоритетним реонима. По завршетку радова, око 1.000 корисника ће моћи да приступи уговарању израде кућних прикључака за своје објекте са ЈКП БВК.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Изградња нове водоводне мреже у дужини од 6.100 метара у улицама у делу насеља Степојевац.