ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2015-2016.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Сурчин

АДРЕСА

Јабуковачки кључ

 

У насељу Јабуковачки Кључ, у градској општини Сурчин, изграђена је водоводна мрежа у улицама Мајке Ангелине, Летњој и Јанике Балаша. Омогућено је повезивање на раније изграђен цевовод пречника 110 мм, чиме је затворен водоводни прстен око насеља. На крају радова мрежа је испитана и утврђена је њена микробиолошка исправност. На нову мрежу може да се прикључи око 100 кућа које се налазе дуж трасе радова у ове три улице. Радови представљају основу да се водоводна мрежа грана даље унутар насеља у попречним улицама, с обзиром да је насеље на атрактивној локацији и да се очекује даља изградња породичних објеката.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Водоводна мрежа дужине 1900 метара.