ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2018 –

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Барајево

АДРЕСА

Насеља Арнајево и Рожанци

 

Изградња секундарне дистрибутивне водоводне мреже у насељима Арнајево и Рожанци, са везом на примарни водовод од резервоара Гај до насеље Араповац. Планира се изградња 31 километар водоводне мреже за насеља Арнајево и Рожанци, која се сада снабдевају водом из локалних бунара, а по завршетку изградње нове мреже биће повезана на београдски водоводни систем. Траса цевовода иде дуж постојећих улица и оријентациона дужина мреже износи око 17.000 метара у Арнајеву и око 13.000 метара у Рожанцима.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Водоводна мрежа дужине 30 км.