ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Барајево

АДРЕСА

Насеље Лисовић

 

Насеље Лисовић до сада није имало решено питање водоснабдевања из градског водовода, већ су се његови становници снабдевали водом из сопствених бунара. Изградњом скундарног водовода створиће се услови да становници насеља Лисовић буду прикључени на градску мрежу и тиме трајно реше питање стабилног снабдевања пијаћом водом.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Цевовод  пречника 110mm и дужине 10.461 метар