ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Слободне површине

ОПШТИНА

Нови Београд

АДРЕСА

Бежанијска коса

 

Изградња пешачких стаза са ивичњацима, уређење земљаних површина њиховим хумузирањем и садњом траве и нових стабала, постављање нове хидрантске мреже и изградња дечијег игралишта. Дирекција на овај начин наставља да испуњава обавезе уређења свих слободних површина у Блоку „Ф“, где је претходних година инвеститор градио нове стамбене објекте и за које је измирио обавезу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Пешачке стазе, хидрантска мрежа, дечје игралиште