ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016 – 2018.

КАТЕГОРИЈА

Слободне површине

ОПШТИНА

Стари град

АДРЕСА

Обилићев и Топличин венац, Делијска улица, као и део Царице Милице

 

Уређени су Обилићев и Топличин венац и улице Делијска, Царице Милице, Цара Лазара, Краља Петра, Николе Спасића и Грачаничка. Све ове улице, осим Грачаничке која остаје отворена за возила, постају део пешачке зоне и у њима више неће бити саобраћаја, осим за снабдевачка и интервентна возила, којима је обезбеђен коридор ширине 3,5 м.Осим партерног уређења, постављена је нова водоводна мрежа, систем за одвођење кишних вода, систем за заливање зеленила, јавно осветљење и ново зеленило. Предвиђено је да се око 80% површина поплоча, а уз објекте и на местима оптерећења постављене су ситне коцке. Ограде дрвећа и корпе за отпатке су по облику и материјалима као и у Кнез Михајловој улици. Постављен је 41 канделабр, око 50 стабала високог дрвећа, а зелене површине чине око 1.700 м2.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Уређење површине преко пола хектара: поплочавање, нова водоводна мрежа, систем за одвођење кишних вода, систем за заливање зеленила, јавно осветљење и ново зеленило.