ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016 – 2018.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница / Слободне површине

ОПШТИНА

Стари град

АДРЕСА

Косанчићев венац

 

Косанчићев венац представља подручје најстаријег компактног српског насеља и вароши у Београду са сачуваним старим уличним застором и великим бројем старих кућа и јавних грађевина које документују историјски развој овог дела Београда. Улица представља туристичку атракцију Београда у којој је током година на појединим местима дошло до оштећења коловоза, а поправке нису вршене на адекватан начин. У оквиру тих ранијих санација на деловима саобраћајнице уграђивани су асфалт и бетон који нарушавају аутентични историјски амбијент, те је било неопходно укупно уређење ове историјске целине. Пројектом уређења Косанчићевог венца и околних улица Задарске, Сребреничке и Фрушкогорске задржан је, и делом обновљен, првобитни изглед саобраћајница, у складу са условима које су прописале надлежне институције и предузећа. Што се тиче тротоара, један део је био пресвучен асфалтом, бетоном и ситном коцком, а као последица ранијих преправки. На тим местима је, према условима Заводa за заштиту споменика културе града Београда, извршено облагање каменим плочама чији су изглед и обрада најсличнији постојећим каменим плочама са тротоара.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Коловозна конструкција 8000м2, Тротоари 3000 м2, Водовод – дужине 810м, Кишна канализација – 1070 м нове сливничке везе, Јавно осветљење са пратећом опремом – 67 стубова, Уређење слободних површина – 14 стабала