ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Палилула

АДРЕСА

Уралска (уз Диљску улицу)

 

Изградњом Уралске улице обезбеђен је приступ комерцијалним и пословно-стамбеним садржајима који се развијају у овом делу Палилуле.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Саобраћајница дужине 225 m
Изградња 400 m канализације Ø 500 mm
Уградња водоводних цеви већег пречника.