ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Нови Београд

АДРЕСА

Блок 20 – Ушће

 

Разлог за градњу два терминуса недалеко од Бранковог моста је растерећење постојећих окретница на Тргу републике, који треба да постане део будуће велике централне пешачке зоне, али и окретнице на Зеленом венцу, која је тренутно једна од најоптерећенијих у граду.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Изградња терминуса за јавни градски превоз на локацији Ушће уз постојећу интерну саобраћајницу паралелну са Бранковим мостом, као и за терминус у Блоку 20, на делу паркинга у Улици Владимира Поповића. На обе локације изградиће се саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром неопходном за функционисање оваквих објеката.