ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2018. –

КАТЕГОРИЈА

Слободне површине

ОПШТИНА

Савски венац

АДРЕСА

Савски трг

 

Простор у коме треба осмислити спомен-обележје чини део Новог савског трга који, према Просторном плану подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”, постаје јавна пешачка површина (уз учешће трамвајског саобраћаја) и који са зградом Главне железничке станице, планираном за комплекс намењен садражајима културе, чини целину чије ће се уређење дефинисати на основу јавног урбанистичко-архитектонског конкурса планираног за расписивање током трајања овог конкурса. Очекује се да спомен-обележје буде скулпторско дело – фигурација.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Циљ конкурса је добијање најквалитетнијег решења за спомен-обележје Стефану Немањи на новом Савском тргу у Београду.