ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Барајево

АДРЕСА

Бељина

 

Према подацима са пописа Бељина има око 300 домаћинстава. Становништво предметног подручја није повезано на систем београдског водовода. У постојећим условима, насеље Бељина нема решено питање водоснабдевања из градског водовода, већ се његови становници снабдевају водом из сопствених бунара. Насеље Бељина је планирано да се снабдева из будућих резервоара „Брђански крај“ и резервоара „Врапче брдо“, а док се не изграде ови планирани резерервоари у Барајевском крају, усвојено је водоснабдевање насеља Бељина директно из резервоара „Гај“. По изградњи нових резервоара,  водовод ће се превезати на њих и моћи ће да се настави са ширењем скундарне мреже ка најудаљенијим потрошачима у Бељини.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Секундарна водоводна мрежа  дужине 17 километара.