ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016-2017.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Младеновац

АДРЕСА

Браће Баџак

 

Саобраћајница Браће Баџак (стари назив Моме Стевановића) је према Генералном плану Младеновца 2021, планирана као улица другог реда. Део улице Моме Стевановића од улице Витомира Богдановића Бурзе (стари назив Љубе Чикића) до Космајске представља део улице која је наставак изграђеног дела од Војводе Путника до Ковачеве (стари назив Вука Караџића), чија је основна улога повезивање аутобуске станице са улазом у град и преусмерење аутобуског саобраћаја из централне зоне града дела Краља Петра ка Моме Стевановића

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Дужина саобраћајнице је око 1100 м, ширине регулације око 13 м, 1864 м водовода, 2045 м канализације и јавно осветљење.