ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Лазаревац

АДРЕСА

Станислава Сремчевића Црног

 

Улица Станислава Сремчевића у Лазаревцу се налази у ширем центру града.
Предметна улица у функционалном смислу представља сабирну улицу која је у постојећем стању неасфалтирана и недовољно комунално опремљена.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Саобраћајница дужине 750m,
изградња атмосферске канализације дужине 724,82m
реконструкција јавног осветљења у дужини од око 730 метара