ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2018.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајнице

ОПШТИНА

Раковица

АДРЕСА

Патријарха Димитрија

 

На овом делу поклапају се трасе постојећих водотокова Топчидерске реке и Каљавог потока са новопланираном трасом Булевара патријарха Павла. Зато је потребно да се у дужини од близу километар измести корито Топчидерске реке за око 20 метара у правцу ка истоку. Како се Каљави поток на овој позицији улива у Топчидерску реку, потребно је његово зацевљење у дужини од 100 метара и измештање на нову позицију улива. На месту преласка Улице Пере Велимировића преко регулисаног корита Топчидерске реке предвиђена је мостовска конструкција. На тај начин ће се реконструисати део Улице Пере Велимировића која се прикључује на Булевар патријарха Павла. Мост ће бити широк 26 и дугачак 19 метара, са по три саобраћајне траке, разделним острвом и обостраним тротоарима.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Измештање корита Топчидерске реке, за око 20 метара источно и изградња мостовске конструкције за Улицу Пере Велимировића