ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Врачар

АДРЕСА

Боре Станковића

 

Предмет пројекта је Улица Боре Станковића, од раскрснице са Катанићевом улицом, до раскрснице са улицама Стојана Протића, Браничевска и Скерлићева, у дужини од 323м. Попречним профилом предвиђена је ширина коловоза од 6м, обострани тротоари ширине по 3 метра, а у делу између улица патријарха Варнаве и улице Стојана Протића, предвиђен је и зелени појас ширине 2,25 метара са леве стране коловоза, гледајући у смеру раста стационаже. Пројектом је обрађена и сва припадајућа инфраструктура (водовод, канализација, јавно осветљење, пројекат заштите и измештања тт и електроинсталација, пројекат заштите топловода, пројекат озелењавања).

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Саобраћајница дужине 323 m, коловозне траке ширине 6 m са недостајућом инфраструктуром.