ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Врачар

АДРЕСА

Млатишумина

 

Изведеним радовима омогућен је приступ објектима који су изграђени у овом блоку, а посебна пажња посвећена је несметаном кретању пешака, очувању постојећег зеленила и формирању платоа који ће користити станари овог густо насељеног дела града  уз очување постојећих пешачких токова, стварање нових и, што је посебно важно, очување постојећег дрвећа.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Уређење 600 m2 са задржавањем постојећег зеленила.