ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Чукарица

АДРЕСА

Макиш

 

Бунар је пуштен у рад 1979. године, са почетним капацитетом од 145 литара у секунди. При изградњи бунара утиснуто је 8 дренова и током деценија експлоатације половина дренова је морала бити блиндирана због њиховог оштећења, тако да су последњих година у функцији четитри дрена, која су и сама пштећена и која су могла да прикупе до 50 литара воде у секунди. Циљ радова је повећање капацитета и добијање нових количина воде која се користи за водоснабдевање Београда, а имајући у виду чињеницу да је Београдско водоизвориште од непроцењивог значаја за град Београд.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Врши се уградња нових хоризонталних дренова на дубини од око 25 метара, ради повећања издашности бунара, односно добијања већих количина подземних вода за даљу производњу. Биће уграђено 6 нових дренова, сваки дужине 40 метара, чиме ће се подићи количине добијене сирове воде на 90 литара у секунди.