ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2017.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

НЕДОСТАЈУЋА ИНФРАСТРУКТУРА

Средствима Дирекције

ОПШТИНА

Врачар

АДРЕСА

Славија

 

Радови су обухватили изградњу 150 метара водоводне мреже и 350 метара канализационе мреже. Нов водовод са прикључцима  постављен је у Улици краља Милутина, док су средином улица Краља Милана и Светозара Марковића постављене нове канализационе цеви већег пречника. Овим радовима се обезбеђује уредно и сигурно функционисање свих корисника у овим улицама, као и пословног објекта – хотела на углу Краља Милутина и Краља Милана.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Изградња 150 метара водоводне мреже и 350 метара канализационе мреже.