ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Палилула

АДРЕСА

Привредна зона Палилула

 

Нова 5 представља део саобраћајне мреже у Слободној зони „Рева“. Са саобраћајнице се обезбеђује приступ канализационој црпној станици „Крњача 1“, али се и стварају услови да се пусти у функцију грађевинско земљиште уз саобраћајницу. На овај начин омогућиће се почетак инвестирања у нове садржаје у Слободној зони, којима је неопходна новоизграђена инфраструктура.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Саобраћајница у дужини од 1.118 метара, обостраним тротоарима, јавним осветљењем, новим дрворедом и пратећом водоводном и канализационом инфрастриктуром.