ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2014 – 2017.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајнице, Планови

ОПШТИНА

Вождовац

АДРЕСА

Вождовац-Гроцка-Врчин

 

Простор обухваћен планом се налази између Ауто-пута Београд–Ниш и железничке пруге Београд – Велика Плана, од саобраћајног чвора „Траншпед” до стамбених блокова насеља Врчин. Град Београд је преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда контролисао изградњу јавне инфраструктуре за робну кућу ИКЕА, а саобраћајнице са пратећом инфраструктуром које је инвеститор изградио у оквиру јавног грађевинског земљишта прелазе у својину града Београда. Изграђено је близу два километра саобраћајница којима се приступа комплексу, затим мост преко Завојничке реке дужине 40 метара и 5000 метара водоводне и канализационе мреже. Важан део радова представљала је и регулација Завојничке реке и Глеђевачког потока, укупне дужине 2800 метара са пропустом на Глеђевачком потоку пречника 3 метра и дужине 26 метара. Зеленило је уређено на површинама од преко 60.000 квадрата и изведено је јавно осветљење и трафо станица. Осим надзора над извођењем радова, Дирекција је решила и имовинско-правне односе на 730 катастарских парцела које су улазиле у састав јавне инфраструктуре и уписала на њима јавну својину града Београда.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Службени лист Града Београда, број 45/2017 *Саобраћајнице и инфраструктурни објекти за Робну кућу Икеа – Бубањ поток