ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2018-

КАТЕГОРИЈА

Канализација, Саобраћајнице, Водовод

НЕДОСТАЈУЋА ИНФРАСТРУКТУРА

Законско умањење доприноса

ОПШТИНА

Земун

АДРЕСА

Цара Душана, Задужбинска, Призренска, Шумадијска

 

Изградња недостајуће комуналне инфраструктуре – водоводне мреже, кишне и фекалне канализације у функцији насеља „Земунске капије“.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

769 метара фекалне канализације, 868 метара атмосферске канализације, 779 метара водоводне мреже и вртложна каскада на дубини од 16 метара.