ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016 – 2017.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

НЕДОСТАЈУЋА ИНФРАСТРУКТУРА

Средствима Дирекције

ОПШТИНА

Нови Београд

АДРЕСА

Булевар хероја са Кошара

 

Изградњом ове деонице комплетирају се северни приступи Мосту на Ади, саобраћајница дугачка скоро 3 километра са 6 раскрсница. Новоизграђена деоница само делимично наставља на стубовима, пошто подразумева само једно денивелисано укрштање.
Деоница од Тошиног бунара до Ђорђа Станојевића дугачка је два километра и има три четворокраке раскрснице, две рампе и четири прикључка по систему улив-излив. Раскрснице се налазе на укрштању са Булеваром Црвене армије, Омладинских бригада и Тошиним бунаром и имају пун програм веза у семафорисаним раскрсницама. Остале везе са околном саобраћајном мрежом су на Улици Ђорђа Станојевића и на местима постојећих објеката уз трасу саобраћајнице.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Деоница од Тошиног бунара до Ђорђа Станојевића дугачка је два километра и има три четворокраке раскрснице, две рампе и четири прикључка по систему улив-излив.