ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2017.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

НЕДОСТАЈУЋА ИНФРАСТРУКТУРА

Средствима правних и физичких лица

ОПШТИНА

Врачар

АДРЕСА

Улице Крушевачка и Господара Вучића

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Реконструкција водоводне мреже у делу Крушевачке и Господара Вучића – око 90м.