ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016 –

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајнице, Водовод, Канализација, Планови

ОПШТИНА

Нови Београд

АДРЕСА

Блок 42, Нови Београд

 

2018 – Дирекција је започела радове на изградњи анекса аутобуске станице. Град Београд је преузео даље активности на изградњи главног објекта аутобуске станице, док Дирекција наставља активности на изради техничке документације за саобраћајнице око комплекса.
2017 – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда завршила је постављање ограде око Блока 42 у Новом Београду и тиме зауставала даље непланско коришћење ове површине, оивичене улицама Шпанских бораца, Ђорђа Станојевића, Марка Христића, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе и Булеваром Милутина Миланковића.
Постављена је метална ограда, а читав простор је под сталним физичким обезбеђењем. Дирекција је у сарадњи са градским и општинским службама током претходне две године у више наврата спречавала нелегалну продају и непланско навожење шута, али је недостатак физичке препреке остављао могућност за поновни недозвољен улазак на локацију.
2016. – Изградња терминуса за јавни градски превоз на локацији Ушће уз постојећу интерну саобраћајницу паралелну са Бранковим мостом, као и за терминус у Блоку 20, на делу паркинга у Улици Владимира Поповића. На обе локације изграђене су саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром неопходном за функционисање оваквих објеката.
Уговорено је пројектовање и изградња анекса аутобуске станице и пројектовање паркинга, оба објекта су испод конструкције УМП-а. Започето је пројектовање саме аутобуске станице и станичног платоа, према усвојеном плану детаљне регулације, затим је започето формирање грађевинских парцела за већи део јавних и саобраћајних површина око и унутар комплекса. Спроведена је јавна набавка физичко-техничке заштите већег дела комплекса.
Изради плана претходио је јавни урбанистичко архитектонски конкурс, расписан од стране Града Београда 2014. године и реализован у сарадњи Урбанистичког завода Београда и Друштва архитеката Београда, којим су кроз јавну анкету између 53 рада изабрана најквалитетнија урбанистичко архитектонска решења за нови саобраћајни терминал са пратећим комерцијалним садржајима у блоку. Нацрт плана формиран је према „Идејном решењу планираних објеката аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду”, кроз који је извршена детаљна разрада првонаграђеног архитектонског решења, у складу са условима
јавних, јавно-комуналних предузећа, органа управе, надлежних органа Града Београда и Републике Србије као и закључака Комисије за планове Скупштине Града Београда.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Изградња водоводне и канализационе (кишне и фекалне) мреже – Марка Христића.