ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2009-2017.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Земун

АДРЕСА

Земун поље

 

Превезивање раније изграђеног кишног колектора у Привредној зони горњи Земун, чиме је започело одвођење кишних вода тунелском деоницом у Дунав. Колектор Земун поље-Дунав припада Батајничком канализационом систему. Овај систем се простирее на 13.700 хектара и обухвата територију северозападно од насеља Галеника са насељима: Добановци, Угриновци, Батајница, Земун поље, Радна зона Добановци, индустријска зона Горњи Земун и део Сурчина. Канализација је грађена по сепарационом систему, што значи да се раздвајају кишне и фекалне отпадне воде.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Дужина колектора је 3530м од чега је 861м грађен у отвореном ископу. Преосталих 2669м од ауто-пута Београд-Нови Сад до испуста у Дунав изграђен је тунелском машином. Пречник тунела је 3,2м, а машина је градила тунел на дубинама од 10 до 26 метара.