ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Земун

АДРЕСА

Алтина

 

Помоћу  КЦС ће се употребљене воде школе и гравитирајућег  слива  препумпавати  потисним цевоводом до првог шахта дела колектора који гравитира ка постојећем  дубоком колектору 90/157 .