ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2011 – 2016.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Палилула

АДРЕСА

Крњача

 

Канализациона црпна станица Крњача 1 налази се на крају фекалног канализационог система насеља Крњача. Представља прву фазу будућег постројења за пречишћавање отпадних вода, када ће ова црпна станица препумпавати долазну отпадну воду на даљи третман у оквиру постројења. До изградње постројења КЦС препумпава отпадну воду директно у Дунав. КЦС је опремљена 4 пумпна агрегата, као и са спољном канализацијом и интерном саобраћајницом у кругу. 2016 – Саобраћајница Нова 5 у дужини од 1118 метара, са обостраним тротоарима, јавним осветљењем, новим дрворедом и пратећом водоводном и канализационом инфрастриктуром. Педставља део саобраћајне мреже у Слободној зони Рева. Са саобраћајнице се обезбеђује приступ канализационој црпној станици Крњача 1, али се и стварају услови да се пусти у функцију грађевинско земљиште уз саобраћајницу.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

КЦС Крњача 1 и саобраћајница Нова 5 у дужини од 1118 метара.