ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Нови Београд

АДРЕСА

Блок 43

 

Канализациона црпна станица “Газела“ налази се у Блоку 43 у Новом Београду између Булевара Милутина Миланковића и железничке пруге, а код раскрснице са Улицом Милентија Поповића. Изграђена је 1975. године и обавља двонаменску функцију; препумпава употребљене отпадне и атмосферске отпадне воде, које долазе одвојено на црпну станицу.
КЦС „Газела“ је пројектована да прихвати кишне отпадне воде са територије површине око 205ha.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опремљена је са три пумпе капацитета 1,5 м3/с.