ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2017.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Земун

АДРЕСА

Улица Рада Кончара

 

Секундарна фекална канализација у Улици Рада Кончара у Земуну. Изграђено је 767 метара нове канализационе мреже и обезбеђено 80 кућних прикључака, чиме близу 1000 становника ове улице добија могућност прикључења на градску канализациону мрежу. Улица Рада Кончара у Земуну протеже се од Првомајске до Угриновачке улице и највећим делом нема изграђену градску канализацију, док у улици постоји остала јавна инфраструктура (водовод, топловод, електроинсталације и телекомуникациона мрежа).

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Канализациона мрежа дужине 767 метара.