ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2017.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Раковица

АДРЕСА

Насеље Сунчани брег

 

Секундарна канализациона мрежа у насељу Сунчани брег, укупне дужине 5690 метара. Насеље Сунчани брег гравитира према Улици патријарха Димитрија, тако да су отпадне воде усмерене ка постојећем колектору дуж Раковичког потока. Канализација пречника 250 мм изграђена је кроз већ формиране улице насеља и обезбеђено је 208 кућних прикључака.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Секундарна канализациона мрежа дужине 5690 метара.