ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016-2017.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Земун

АДРЕСА

Насеље Плави хоризонти

 

У претходном периоду изграђена је канализациона мрежа за подручја која су гушће насељена и ближа насељу Камендин, црпна станица Школско добро и потис ф250 испод железничке пруге до реципијента, постојећег колектора у насељу Камендин. Садашњи радови представљају другу фазу у оквиру које се наставља ширење канализационе мреже у преосталим деловима насеља, која сада користе септичке јаме, у улицама Рајка Лешјанина, Косте Алковића, Николаја Салтикова, Косте Бранковића, Исидора Стојановића и Михајла Бандура.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Фекална канализације пречника ф250 и ф300, дужине близу 7000 метара у постојећим улицама насеља.