ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2018 – 2018.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Звездара

АДРЕСА

Мали Мокри Луг

 

Секундарна канализациона мрежа у пет улица у делу насеља Мали Мокри Луг – I фаза. За новопројектоване колекторе општег система реципијент представља постојећи колектор општег система у улици Михајла Тодоровића ф600/1100, односно колектор општег система ф1000/1500 у Улици Владимира Томановића.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

750 метара секундарне канализације са око 50 прикључака