ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016 – 2017.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Вождовац

АДРЕСА

Мала утрина

 

Мала Утрина се налази уз Авалски пут, на улазу у Јајинце, а ово подручје највећим делом нема изграђену градску канализациону мрежу. Улице обухваћене радовима: Воје Радића, Стојана Љубића, Јована Гајгера, Драгана Маузера, Радована Ћосића, Драгиње Радовановић и Олге Јојић.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Секундарна канализациона мрежа дужине 2917м, са 180 кућних прикључака.