ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2017 – 2018.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Палилула

АДРЕСА

Блок Браћа Марић

 

Пројектовану канализациону мрежу чини 2,2 километра гравитационог колектора, 5,3 километара канализације ће се градити као мрежа ниског притиска у осталим улицама насеља, а за потребе препумпавања употребљених вода биће изграђена шахтна црпна станица. Комбинација канализације под притиском и гравитационог одвођења отпадних вода у Блоку браће Марић одабрана је као технички најисправније решење, имајући у виду да је насеље настало неплански, на терену где није извршено претходно насипање и где је висок ниво подземних вода. Само гравитационо одвођење употребљених вода би захтевало постављање канализационих цеви на великим дубинама, што би значајно поскупело изградњу. Зато је одабрано техничко решење којим се цеви под притиском постављају на мањим дубинама и отпадне воде се потискују у гравитациони колектор, који је повезан на црпну станицу ради даљег препумпавања отпадних вода у колектор у Панчевачком путу. По завршетку свих радова близу 500 домаћинства може да се прикључи на градску канализациону мрежу.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

I фаза – Гравитациони колектор 1200 метара II фаза – Мрежа ниског притиска и црпна станица