ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2017 – 2018.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајнице

ОПШТИНА

Нови Београд

АДРЕСА

Бранков мост

 

Бранков мост, санација пешачке стазе на узводној конструкцији. Санација подразумева замену челичних конзола пешачке стазе, уградњом нових челичних конзола и ивичњака, док је пешачка ограда демонтирана и санирана и подигнута на одговарајућу висину од 1,2 метра због бициклиста који значајно користе Бранков мост. Такође, сервисирана су ревизиона колица, која се помоћу точкова померају дуж пешачке стазе и служе за одржавање спољних делова моста. Уграђено је око 350 тона нових челичних конструкција, а сав челик и пратећи материјали одговарају прописаним стандардима. Нова стаза за пешаке и бициклисте је модерна, има хидроизолацију и одговарајућу подлогу против клизања, што повећава безбедност током коришћења.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

430 метара, санација пешачке стазе на узводној конструкцији Бранковог моста