ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Нови Београд

АДРЕСА

Блок 42

 

Као објекат привремене аутобуске станице „Ласта“, у њему ће се налазити садржаји везани за реализацију послова са путницима, као што је продаја карата, службене просторије, канцеларије, санитарни чворови и путнички претинци. Осим ових, предвиђени су и пратећи садржаји којима се обезбеђује виши квалитет услуге, као што су хигијена, трговина, забава и угоститељство.
У коначном решењу овај објекат ће имати функцију да повеже комплекс аутобуске и железничке станице.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Изградња аутобуске станице, у оквиру које ће бити изграђен анекс од 1.400 m2 са предпростором.