ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Вождовац

АДРЕСА

Јелезовац

 

Језезовачи колектор је главни одводник употребљених вода за насеља дуж Јелезовачке долине, од улива у Бањички колектор кроз насеље Јајинци и Миљаковац III, све до спомен парка Јајинци. То је подручје на коме тренутно нема изграђене фекалне канализације и употребљене воде се сакупљају путем септичких јама.
Прва корист од изградње Јелезовачког колектора биће стављање у функцију секундарне канализационе мреже у насељу Мала Утрина. Употребљене воде из Јелезовачког колектора уливају се у Бањички колектор и даље иду Топчидерским канализационим системом, док се кишне воде усмеравају у Јелезовачки поток.
Укупна дужина Јелезовачког потока је 3.547 m.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Дужина фекалног колектора 2.692 m