ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2017.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

НЕДОСТАЈУЋА ИНФРАСТРУКТУРА

Средствима правних и физичких лица

ОПШТИНА

Врачар

АДРЕСА

Улица Чернишевског

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Водоводна мрежа – око 80м.