ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајнице

ОПШТИНА

Савски венац

АДРЕСА

Прокоп

 

Изградњом приступне саобраћајнице повезаће се горњи станични трг на коти 105 са постојећом саобраћајном мрежом и јавним градским превозом. Кроз саобраћајницу је предвиђен пролазак линија градског превоза, које ће омогућити везу јавног саобраћаја са свим крајевима града. Саобраћајница ће омогућити приступ новој главној железничкој станици у Београду и представљаће део унапређења функције пријема и отпреме путника према нормама и стандардима.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Саобраћајница са инфраструктуром дужине око 770 метара.
Изградња мостовске конструкције дужине 145 метара.
1.500 m канализационе мреже, око 560 m водовода, 26 паркинг места и два стајалишта јавног превоза.
Реконструкција Улица Драгана Манцеа у дужини од 160 m
Пешачко-бициклистичка стаза у дужини од 200 m