ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2012 – 2016.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Вождовац

АДРЕСА

Кумодраж

 

Изградња прве фазе новог Кумодрашког кишног колектора на делу од ауто-пута до Витановачке улице, који је витални део система за регулацију кишних вода, од ретензије код насеља Степа Степановић до Мокролушког колектора на Душановцу. Прва деоница која се градила дугачка је 565 метара, има пречник 2,5 метра и грађена је као тунел, тако да радови нису утицали на одвијање саобраћаја у овом делу града. Изградња новог колектора значи боље одвођење кишних вода у зони око Витановачке улице, где је при већим падавинама долазило до изливања канализације. На половини трасе, у Улици Мишка Јовановића, ископана је радна јама у којој је монтирана машина за ископ и утискивање бетонских елемената тунела. Тунел се прво градио у смеру ка ауто-путу, a затим у смеру ка Витановачкој улици, где је направљена преливна грађевина која спаја тунел са постојећим Кумодрашким колектором. За цео тунел било је потребно 220 бетонских елемената, који су хидрауличним пресама утискивани кроз земљу на дубинама од око шест метара. На крају је урађена унутрашња заштита тунела.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Кумодрашки кишни колектор, деоница дужине 565 метара, унутрашњег пречника 2500 мм. Функција колектора је да растерети стари Кумодрашки колектор, на који се везује код Витановачке улице.