ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Вождовац

АДРЕСА

Војводе Степе – Косовских божура

 

Предметна локација припада Централном канализационом систему, са заступљеним сепарационим системом каналисања.
ОШ „Војвода Степа“ лоцирана је на узводном делу Улице Војводе Степе, где не постоји јавна канализациона мреже која је у надлежности ЈКП БВК.
За потребе прикључења објекта школе потребно је испројектовати фекалну канализацију у делу Улице
Косовских Божура, од места прикључења ОШ „Војвода Степа“ до Улице Војводе Степе, и даље, Улицом Војводе Степе до прикључења на постојећу фекалну канализацију у Улици Топола.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Дужина око 130m и пречник мин. Ф250mm