ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016 – 2017.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Обреновац

АДРЕСА

Насељa Шљивице у Браће Југовић

 

Изграђено је три километра канализације у насељу Браће Југовић и три и по километра у насељу Шљивице, где није постојала фекална канализација, већ су становници користили септичке јаме за евакуацију отпадних вода. У оба насеља су изграђене и фекалне црпне станице, које прикупљају и препумпавају отпадне воде у постојећу градску мрежу. Око 300 домаћинстава може да буде прикључено на градску канализациону мрежу.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Насеље Браћа Југовић – 3 км канализације са КЦС Насеље Шљивице – 3,5 км канализације са КЦС