ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Земун

АДРЕСА

Корушка улица

 

Извођење радове на изградњи фекалне канализације у Земуну, у улицама Корушка, Марије Бурсаћ и Франца Прешерна. Део становника Корушке улице и Улице Марије Бурсаћ није до сада био прикључен на градску канализациону мрежу, с обзиром да за то нису постојали технички услови, а грађани су користили септичке јаме за евакуацију отпадних вода.
Фекална канализација из Корушке улице скреће у улицу Марије Бурсаћ и даље до постојећег фекалног канала у улици Франца Прешерна. У оквиру радова биће изведен и део канализационе мреже на делу Улице Марије Бурсаћ од Грмечке до Корушке улице.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Канализациона мрежа Ø250 mm