ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016-2017.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Сопот

АДРЕСА

Сопот

 

Транспортни цевовод кроз који се вода спроводи од изворишта Булин поток, у близини железничке пруге Београд-Ниш, до резервоара у Сопоту из кога се снабдевају потрошачи. Током деценија експлоатације на цевоводу је дошло до оштећења и донета је одлука да се комплетан цевовод реконструише. Постављене су нове цеви од савремног материјала дуктила, а ради постизања дуготрајности и сигурности транспорта воде користе се спојеви који су аксијално нераскидиви, чиме се постиже веће осигурање цевовода у случају појаве локалних клизања терена. Нови цевовод прати трасу старог до Сопотске реке, а затим се са друге стране Сопотске реке доводи до црпне станице, испред које се врши повезивање на постојећи цевовод. Даље се улицама Сењском, Јелице Миловановић, Космајском, Професора Андоновића доводи до резервоара, где се врши повезивање на садашњу мрежу.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Реконструкција потисног цевовода ф400, дужине 4615 метара.