ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Канализација

ОПШТИНА

Вождовац

АДРЕСА

Јајинци

 

Језезовачи колектор је секундарна сабирна мрежа фекалне канализације, која је планирана као главни одводник за употребљене воде за насеља дуж Јелезовачке долине од улива у Бањички колектор, кроз насеље Јајинци и Миљаковац III, све до улице Булевар ослобођења близу раскрснице Булевара ЈНА и Булевара ослобођења код спомен парка Јајинци. То је подручје на коме тренутно нема изграђене фекалне канализације. Употребњене воде се сакупљају путем септичких јама. На предметном подручју планираног Јелезовачког колектора до сада је изграђена само кишна и фекална канализација за потребе тржног центра “Максима“ – Идеа.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Прва и друга деоница фекалног колектора дужине 855 m, Ø 600mm