ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016-2017.

КАТЕГОРИЈА

Канализација, Саобраћајнице, Водовод

НЕДОСТАЈУЋА ИНФРАСТРУКТУРА

Средствима Дирекције

ОПШТИНА

Палилула

АДРЕСА

Карабурма

 

2017 – Завршена је изградња 120 метара Уралске улице, на делу између Триглавске и Војводе Мицка, где раније није постојала коловозна конструкција. Новоизграђена деоница сада омогућава приступ стамбеним и пословним садржајима који су изграђени у овом делу града. Уралска улица се налази на Карабурми у непосредној близини Вишњичке улице, између индустријске зоне са северне стране и стамбене зоне са јужне стране саобраћајнице. Изградња Уралске улице била је подељена у две деонице, на део уз Војводе Мицка и на део уз Диљску улицу. Средишњи део Уралске улице, од Липетске до Триглавске, није био предмет радова, с обзиром да је због великог броја постојећих објеката тај део Уралске улице формиран као посебна грађевинска парцела, на којој је отежано решавање имовинско-правних односа.
2016 – Изводени су радови на изградњи Уралске улице, како би се омогућио приступ комерцијалним и пословно-стамбеним садржајима који се развијају у овом делу Палилуле. У првој фази изграђен је део Уралске уз Диљску улицу, а затим за део Уралске уз Улицу војводе Мицка Крстића. Како је терен на овом подручју у нагибу, изграђен је и потпорни зид ради одржавања стабилности пешачке стазе паралелно са саобраћајницом, а широка раскрсница са Липетском улицом уређена је изградњом разделног острва, што омогућава контролисан и безбедан улив у раскрсницу.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

225 метара улице ширине 6 метара, обострани тротоари 2 м, канализација 232 м водовод око 230 м. Јавно осветљење, заштита, реконструкција и измештање телекомуникационих водова и елекктро водова у Диљској, канализација око 190м, водовод око 145 м.