ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016-2017.

КАТЕГОРИЈА

Водовод

ОПШТИНА

Гроцка

АДРЕСА

Гроцка

 

Изграђена је деоница цевовода ф600, којом је спојен резервоар у Калуђерици са регионалним водоводом Макиш-Младеновац. Изграђено је четири километра цевовода пречника 600 мм, а са раније изведеним фазама укупно је изведено осам километара од Зучке капије до резервоара Калуђерица. Цевовод је прошао постојећим саобраћајницама насеља Калуђерица, после чега су саобраћајнице враћене у првобитно стање. Завршетком ове деонице цевовода омогућена је даља изградња секундарне мреже и равномеран проток воде свим грађанима просторне целине Калуђерица. Нови водовод ће обезбедити квалитетније снабдевање водом грађана Калуђерице, Лештанa, Болеча, Винче и Ритопека.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Цевовод ф600 дужине 4000 метара.