ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016.

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Гроцка

АДРЕСА

Гроцка

 

Изграђени обострани тротоари са јавном расветом и потпуно реконструисана постојећа коловозна конструкција, постављен нов застор од камених коцки како би био сачуван постојећи традиционални амбијент. Урађена нова паркинг места са пратећим дрворедом.
Изграђена нова канализација, како би се кишне воде одвеле са саобраћајнице, као и нова хидрантска мрежа и ново јавно осветљење.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Реконструкција саобраћајнице у дужини од 240 m